کاپ اخلاق مسابقات طناب‌کشی کشور به شهرداری آوه رسید - ایسنا

کاپ اخلاق مسابقات طناب‌کشی کشور به شهرداری آوه رسید - ایسنا