۲ میلیارد تومان از بودجه شهرداری کوهی خیل جذب شده است - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

۲ میلیارد تومان از بودجه شهرداری کوهی خیل جذب شده است - خبرگزاری مهر |  اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency