آغاز پروژه آسفالت در شهر سنگدوین+ تصاویر

آغاز پروژه آسفالت در شهر سنگدوین+ تصاویر