افتتاح استخر سرپوشیده کمینه بندرترکمن » پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری بندرترکمن

افتتاح استخر سرپوشیده کمینه بندرترکمن » پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری  بندرترکمن