تصاویر/ استقبال از پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در شهر «جوزم»

تصاویر/ استقبال از پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در شهر «جوزم»