زهکلوت از شنیده‌ها تا واقعیت/ وصله محرومیت برتن مردمی مهربان و ساده!

زهکلوت از شنیده‌ها تا واقعیت/ وصله محرومیت برتن مردمی مهربان و ساده!