فرمانداری رفسنجان | مشکلات آب اسلام اباد و کشکوییه رفسنجان حل می شود.

فرمانداری رفسنجان | مشکلات آب اسلام اباد و کشکوییه رفسنجان حل می شود.