شهروندان | وضعیت گلزار شهدا در شهر کشکوییه شهرستان رفسنجان نامناسب بوده و باعث گلایه شهروندان شده است فیلمی که شهروندخبرنگار ما تهیه کرده را مشاهده می نمایید منبع، حسین - / #

شهروندان | وضعیت گلزار شهدا در شهر کشکوییه شهرستان رفسنجان نامناسب بوده و  باعث گلایه شهروندان شده است فیلمی که شهروندخبرنگار ما تهیه کرده را مشاهده  می نمایید منبع، حسین - / #