بهره برداری از پنج پروژه عمرانی شهر برده رشه مریوان با اعتباری بالغ بر 920 میلیون تومان | کُردتودی

بهره برداری از پنج پروژه عمرانی شهر برده رشه مریوان با اعتباری بالغ بر 920  میلیون تومان | کُردتودی