یادواره شهدای پایگاه روستای دره تفی مریوان برگزار شد

یادواره شهدای پایگاه روستای دره تفی مریوان برگزار شد