خبرگزاری حوزه - تصاویر/مراسم جشن نیمه شعبان در حسینیه شهر توپ آغاج بیجار

خبرگزاری حوزه - تصاویر/مراسم جشن نیمه شعبان در حسینیه شهر توپ آغاج بیجار