امدادرسانی به مادر بارداری در روستای توپ آغاج و انتقال به بیمارستان هشترود

امدادرسانی به مادر بارداری در روستای توپ آغاج و انتقال به بیمارستان هشترود