جمعیت هلال احمر شهرستان فراشبند ، بازدید سرزده دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور از پایگاه امداد و نجات بین شهری دهرم فراشبند

جمعیت هلال احمر شهرستان فراشبند ، بازدید سرزده دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور  از پایگاه امداد و نجات بین شهری دهرم فراشبند