به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج انجام شد؛ دیدار و سرکشی کادر درمان مرکز جامع سلامت دهرم از خانواده های شهدا

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج انجام شد؛ دیدار و سرکشی کادر درمان مرکز جامع  سلامت دهرم از خانواده های شهدا