برگزاری مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهر رودیان

برگزاری مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهر رودیان