دیدار دانش آموزان بسیجی واحد‌های امام زمان (عج) و ارشاد شهر رودیان با خانواده شهید حسینی

دیدار دانش آموزان بسیجی واحد‌های امام زمان (عج) و ارشاد شهر رودیان با  خانواده شهید حسینی