واحد مقاومت امیدان امام زمان(عج) شهر رودیان افتتاح شد

واحد مقاومت امیدان امام زمان(عج) شهر رودیان افتتاح شد