شهرداران «سماله» و «جنت مکان» معارفه شدند | خبرگزاری فارس

شهرداران «سماله» و «جنت مکان» معارفه شدند | خبرگزاری فارس