کسبه بازارچه "سماله" از پرداخت اجاره بها معاف شدند | خبرگزاری فارس

کسبه بازارچه