طرح ارمغان مهر در مدرسه ابتدایی دهخدا شهر جنت مکان توسط داوطلبان هلال احمر گتوند اجرا شد | جمعیت هلال احمر استان خوزستان

طرح ارمغان مهر در مدرسه ابتدایی دهخدا شهر جنت مکان توسط داوطلبان هلال احمر  گتوند اجرا شد | جمعیت هلال احمر استان خوزستان