مراسم شب شعر « نغمه نرگس» در شهر جنت مکان گتوند برگزار شد - نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

مراسم شب شعر « نغمه نرگس» در شهر جنت مکان گتوند برگزار شد - نهاد  کتابخانه‌های عمومی کشور