کدام سرداران سپاه و اُمرای ارتش به محل حادثه پلاسکو رفتند؟ + عکس

کدام سرداران سپاه و اُمرای ارتش به محل حادثه پلاسکو رفتند؟ + عکس