۲۰ کیلومتر سیل بنداطراف شهر کوت سیدنعیم و سوسنگرد کشیده شده است - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

۲۰ کیلومتر سیل بنداطراف شهر کوت سیدنعیم و سوسنگرد کشیده شده است - خبرگزاری  مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency