گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت حماسه نه دی در سوسنگرد

گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت حماسه نه دی در سوسنگرد