اعلام آماده‌باش در خوزستان در پی زلزله قلعه خواجه

اعلام آماده‌باش در خوزستان در پی زلزله قلعه خواجه