قلعه خواجه همچنان بر مدار زلزله/ ریزش دیوار در روستاها - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

قلعه خواجه همچنان بر مدار زلزله/ ریزش دیوار در روستاها - خبرگزاری مهر |  اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency