نارضایتی کارگران شهرداری«آبژدان» از انباشت مطالبات مزدی/ مسئولان صدایمان را نمی‌شنوند | خبرگزاری ایلنا

نارضایتی کارگران شهرداری«آبژدان» از انباشت مطالبات مزدی/ مسئولان صدایمان را  نمی‌شنوند | خبرگزاری ایلنا نارضایتی کارگران شهرداری«آبژدان» از انباشت مطالبات مزدی/ مسئولان صدایمان را  نمی‌شنوند | خبرگزاری ایلنا