اقامه نماز عید فطر در قاین، نیمبلوک ، زیرکوه و خضری دشت بیاض | خبرگزاری صدا و سیما

اقامه نماز عید فطر در قاین، نیمبلوک ، زیرکوه و خضری دشت بیاض | خبرگزاری صدا  و سیما