برگزاری یادواره شهدای دانش آموز خضری دشت بیاض - نمایش محتوای خبر - صدا و سیمای خراسان جنوبی

برگزاری یادواره شهدای دانش آموز خضری دشت بیاض - نمایش محتوای خبر - صدا و  سیمای خراسان جنوبی