برگزاری مراسم آبروی محله در خضری دشت بیاض+ عکس | پیام خاوران

برگزاری مراسم آبروی محله در خضری دشت بیاض+ عکس | پیام خاوران