گزارش تصویری/مراسم استقبال مردم خضري دشت بياض و نیمبلوک از آیت الله عبادی – نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند| سید علیرضا عبادی

گزارش تصویری/مراسم استقبال مردم خضري دشت بياض و نیمبلوک از آیت الله عبادی –  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند| سید علیرضا عبادی