نمایشگاه دستاورد‌های بانوان خضری دشت بیاض - نمایش محتوای خبر - صدا و سیمای خراسان جنوبی

نمایشگاه دستاورد‌های بانوان خضری دشت بیاض - نمایش محتوای خبر - صدا و سیمای  خراسان جنوبی