نقش آفرینی دانش آموزان خضری دشت بیاض در راهپیمایی 13 آبان | خبرگزاری صدا و سیما

نقش آفرینی دانش آموزان خضری دشت بیاض در راهپیمایی 13 آبان | خبرگزاری صدا و  سیما