آرین شهر، رکورد دار باران غافلگیرانه در خراسان جنوبی | خبرگزاری صدا و سیما

آرین شهر، رکورد دار باران غافلگیرانه در خراسان جنوبی | خبرگزاری صدا و سیما