آرین شهر، رکورد دار باران شبانه روز گذشته در خراسان جنوبی | خبرگزاری صدا و سیما

آرین شهر، رکورد دار باران شبانه روز گذشته در خراسان جنوبی | خبرگزاری صدا و  سیما