کرمان| 100 خودرو در محاصره سیل جاده راور ــ دیهوک قرار دارند- اخبار استانها تسنیم | Tasnim

کرمان| 100 خودرو در محاصره سیل جاده راور ــ دیهوک قرار دارند- اخبار استانها  تسنیم | Tasnim