یک کشته و ۵ زخمی در محور دیهوک - فردوس | خبرگزاری ایلنا

یک کشته و ۵ زخمی در محور دیهوک - فردوس | خبرگزاری ایلنا یک کشته و ۵ زخمی در محور دیهوک - فردوس | خبرگزاری ایلنا