ایام اربعین دو موکب از قهستان در کاظمین مستقر می‌شود- اخبار استانها تسنیم | Tasnim

ایام اربعین دو موکب از قهستان در کاظمین مستقر می‌شود- اخبار استانها تسنیم |  Tasnim