حضور حجت‌الاسلام نصیرایی در جمع نمازگزاران شهر ارسک - حجت الاسلام مجید نصیرایی | حجت الاسلام مجید نصیرایی

حضور حجت‌الاسلام نصیرایی در جمع نمازگزاران شهر ارسک - حجت الاسلام مجید  نصیرایی | حجت الاسلام مجید نصیرایی