رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بشرویه با دو خانواده شهدای سادات و جانباز70درصد در ارسک دیدار کرد | ايثار

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بشرویه با دو خانواده شهدای سادات و  جانباز70درصد در ارسک دیدار کرد | ايثار