مشرق - عکس/ تشییع پیکر دو شهید گمنام در ارسک - صاحب‌خبر

مشرق - عکس/ تشییع پیکر دو شهید گمنام در ارسک - صاحب‌خبر