زنده زنده دفن شدن زن تنها زیر آوار خانه / در صالحیه رخ داد +عکس – نیوز

زنده زنده دفن شدن زن تنها زیر آوار خانه / در صالحیه رخ داد +عکس – نیوز