یک فروند شناور در بندرگناوه آتش گرفت - ایرنا

یک فروند شناور در بندرگناوه آتش گرفت - ایرنا