آغاز برداشت بنک کوهی در اندیکا+فیلم | خبرگزاری صدا و سیما

آغاز برداشت بنک کوهی در اندیکا+فیلم | خبرگزاری صدا و سیما