بیمارستان شهدای شبانکاره در دشتستان افتتاح شد | خبرگزاری فارس

بیمارستان شهدای شبانکاره در دشتستان افتتاح شد | خبرگزاری فارس