تجلیل از فعالان کانون‌های مساجد بخش کلات مورموری آبدانان/ ۷۵ درصد فعالیت کانون‌های مساجد در مناطق روستایی است | ایلام

تجلیل از فعالان کانون‌های مساجد بخش کلات مورموری آبدانان/ ۷۵ درصد فعالیت  کانون‌های مساجد در مناطق روستایی است | ایلام