در بخش سرابباغ آبدانان/ گرگ های گرسنه 40 گوسفند عشایر ژیوری را دریدند - نمایش محتوای خبر - صدا و سیمای ایلام

در بخش سرابباغ آبدانان/ گرگ های گرسنه 40 گوسفند عشایر ژیوری را دریدند -  نمایش محتوای خبر - صدا و سیمای ایلام