آسارا | مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز در بیستمین جشنواره لاله های بخش آسارا، جذابیت های جاده کرج-چالوس را منحصربه فرد خواند / #آسارا#بخش#کرج#یادآوری#گردشگری#جاده#استان#البرز

آسارا | مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز در بیستمین  جشنواره لاله های بخش آسارا، جذابیت های جاده کرج-چالوس را منحصربه فرد خواند  / #آسارا#بخش#کرج#یادآوری#گردشگری#جاده#استان#البرز