گزارش تصویری (۲) جلسه شورای اداری و افتتاح سالن جلسات بخش آسارا با حضور نمایندگان مجلس و فرماندارویژه شهرستان کرج

گزارش تصویری (۲) جلسه شورای اداری و افتتاح سالن جلسات بخش آسارا با حضور  نمایندگان مجلس و فرماندارویژه شهرستان کرج