Tavaana on Twitter: "خودکشی نا موفق دختر جوانی از بالای پل زیباشهر قرچک به پایین پَرت و بشدت مصدوم شد خودکشی در ایران https://t.co/SqkrVG8M8Z با فردی که قصد خودکشی دارد چه باید

Tavaana on Twitter: